โครงการสร้างสัมมาชีพชุมชนระดับหมู่บ้าน บ้านจู้ดเหนือ ม.๑๐ ต.ลำปางหลวง

๑๔ มีนาคม ๒๕๖๐
นายพิเชษฐ องค์ศิริวิทยา พัฒนาการอำเภอเกาะคา มอบหมายให้ นางฐิติมา คล่องคำนวณการ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ร่วมโครงการสร้างสัมมาชีพชุมชนระดับหมู่บ้าน บ้านจู้ดเหนือ ม.๑๐ ต.ลำปาางหลวง กิจกรรมศึกษาดูงาน ณ บ้านจำ ม.๖ ต.ห้างฉัตร อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง

(Visited 47 times, 1 visits today)