สำนักพัฒนาทุนชุมชนฯ ตรวจติดตามการดำเนินงานสถาบันฯ

๗  มีนาคม  ๒๕๖๐

ทีมงานสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเกาะคา  ให้การต้อนรับและให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่สำนักพัฒนาทุนชุมชนและองค์กรการเงินชุมชน  และนางสุรีย์มาศ        กล่อมกมล  นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ  กลุ่มงานส่งเสริมฯ ในการตรวจติดตามการดำเนินงานสถาบันการจัดการเงินทุนชุมชนบ้านต้นผึ้ง  ม.๕  ต.ใหม่พัฒนา  อ.เกาะคา  จ.ลำปาง

             

 

(Visited 95 times, 1 visits today)