เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านสารสนเทศ

๒ – ๓ มีนาคม ๒๕๖๐

          นายพิเชษฐ  องค์ศิริวิทยา  พัฒนาการอำเภอเกาะคา  มอบหมายให้ นางอรพรรณ  อยู่นิยม  นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ  เข้าร่วมการอบรมตามโครงการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  ประจำปี  ๒๕๖๐  ณ  ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำปาง  และ ร่วมศึกษาดูงาน  ณ  สวท.ลำปาง

   

    

   

      

   

 

 

 

 

(Visited 22 times, 1 visits today)