นางทองเพียน ศรีนุต

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอเกาะคา

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง