ประวัติความเป็นมา

ท้องที่อำเภอเกาะช้างเดิมเป็นส่วนหนึ่งของอำเภอแหลมงอบ ทางราชการได้แบ่งพื้นที่การปกครองออกมาตั้งเป็น กิ่งอำเภอเกาะช้าง ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยลงวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2537 โดยมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน ปีเดียวกัน และต่อมาได้มีพระราชกฤษฎีกาลงวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2550 ยกฐานะขึ้นเป็น อำเภอเกาะช้าง โดยมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 8 กันยายน ปีเดียวกัน

เกาะช้าง และหมู่เกาะช้าง เป็นอุทยานแห่งชาติมีเนื้อที่มากถึง 650 ตารางกิโลเมตร ประกอบด้วยเกาะมากถึง 52 เกาะ เรียงรายตั้งแต่เขตอำเภอแหลมงอบ อำเภอเมือง และอำเภอคลองใหญ่ เกาะที่สำคัญที่สุด คือ เกาะช้าง ซึ่ง มีประวัติที่น่าสนใจ รวมถึงสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ มากมายทั้งน้ำตก อ่าวต่างๆ และชายหาดที่สวยงาม นอกจากนี้ยังมีเกาะอื่นๆ ใกล้เคียงกันที่ยังคงสภาพความสวยงามตามธรรมชาติ ได้แก่ เกาะคลุ้ม ที่มีปลาอาศัยอยู่อย่างชุกชุม เกาะเหลายาใน เกาะง่าม เกาะไม้ซี้ใหญ่ เกาะหวาย เกาะรัง ฯลฯ ที่ทำการอุทยาน ฯ ตั้งอยู่ทางฝั่งตะวันออกของเกาะช้าง ใกล้คลองธารมะยม ที่ด้านหน้ามีท่าเทียบ เรือขนาดใหญ่ของอุทยาน ฯ นอกจากนี้ยังมีหน่วยพิทักษ์อุทยานฯ อีก 3 จุด ซึ่งอยู่บนเกาะช้างทั้งหมด คือ บริเวณอ่าวคลองสน บริเวณทางเข้าน้ำตกคลองพลู และบริเวณหมู่บ้านสลักเพชร

เกาะช้าง แต่เดิมเป็นเกาะที่ไม่มีชุมชนหรือหมู่บ้านตั้งถิ่นฐานอยู่อาศัย หากมีความสำคัญในฐานะที่เป็นท่าจอดเรือเพื่อหลบลมมรสุม และเป็นแหล่งเสบียงอาหาร และน้ำจืด โดยเฉพาะบริเวณอ่าวสลักเพชร หรืออ่าวสลัด เป็นที่รู้จักกันดีในหมู่โจรสลัด ชาวจีนไหหลำ และญวน ปัจจุบันบนเกาะช้างมีประชาชนอาศัยอยู่ ๙ หมู่บ้าน

เกาะช้าง เป็นเกาะที่ใหญ่เป็นอันดับสอง ของประเทศรองจากเกาะภูเก็ต มีเนื้อที่ประมาณ 429 ตารางกิโลเมตร ลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นเขาสูงมีผาหินสลับซับซ้อน ยอดเขาที่สูงที่สุด ได้แก่ เขาสลักเพชร มีความสูง 744 เมตร สภาพป่าโดยทั่วไปอุดมสมบูรณ์ ส่วนใหญ่เป็นป่าดิบเขา อันเป็นบ่อเกิดของต้นน้ำลำธาร ทำให้มีน้ำตกหลายแห่งบนเกาะ ชายหาด และปะการังที่สวยงามอยู่ทางด้านตะวันตกของตัวเกาะ

ในปัจจุบันเกาะช้าง สามารถเดินทางไปพักผ่อนได้อย่างสะดวก เนื่องจากมีการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง ทั้งด้านการเดินทางและในส่วนของโรงแรมที่พัก ที่มีให้ท่านได้เลือกใช้บริการได้หลายระดับราคา ตั้งแต่บังกะโลหลักร้อยไปจนถึงโรงแรมหรูหราระดับห้าดาว รวมไปถึงการพัฒนาด้านสาธารณูปโภคต่างๆ       ส่วนพวกของกินของใช้ก็ไม่ได้มีราคาแพงเหมือนเมื่อก่อน บางอย่างอาจจะมีราคาสูงกว่ากว่าปกติเล็กน้อยเท่านั้น และนอกจากร้านขายของตามปกติ ท่านยังสามารถซื้อของได้จากร้านสะดวกซื้อทั้ง 7-eleven และ Lotus Express ที่มาเปิดให้บริการตามแหล่งท่องเที่ยวหลักๆ ของเกาะช้างอยู่หลายสาขาเช่นกัน

แบ่งการปกครองออกเป็น ๒ ตำบล ดังนี้ 
๑.ตำบลเกาะช้างใต้ มี จำนวน ๕ หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ท่ี ๑ บ้านบางเบ้า หมู่ท่ี ๒ บ้านสลักเพชร หมู่ท่ี ๓ บ้านเจ็กแบ๊ หมู่ท่ี ๔ บ้านสลักคอก หมู่ท่ี ๕ บ้านสลักเพชรเหนือ

๒.ตำบลเกาะช้าง มี จำนวน ๔ หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ท่ี ๑ บ้านคลองนนทรี หมู่ท่ี ๒ บ้านด่านใหม่ หมู่ท่ี ๓ บ้านคลองสน หมู่ท่ี ๔ บ้านคลองพร้าว

(Visited 3,977 times, 1 visits today)