ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการกองทุน กข.คจ.

๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเกาะช้างประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการกองทุนแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) โดยมีคณะกรรมการกองทุน กข.คจ. จำนวน ๖ กองทุนเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม(ชั้น ๒) ที่ว่าการอำเภอเกาะช้าง

(Visited 34 times, 1 visits today)