กิจกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดินอำเภอเกาะช้าง

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเกาะช้าง  โดยเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินอำเภอเกาะช้าง ร่วมจัดกีฬาฟุตบอลต้านยาเสพติดเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน 

(Visited 226 times, 1 visits today)