กิจกรรมสร้างความมั่นคงทางอาหาร สู่ปฏิบัติการ 90 ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร รอบ 2

เข้าชม 3 ครั้ง

วันที่ 10 กันยายน2564 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเกาะจันทร์ โดยนางสาวบุญช่วย กิจสิริสินชัย พร้อมด้วยนายพีระพงศ์ กล่อมโกมล นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ จัดทำกิจกรรมสร้างความมั่นคงทางอาหาร สู่ปฏิบัติการ 90 ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร รอบ 2 ณ ม.15 ต.เกาะจันทร์ อ.เกาะจันทร์ จ.ชลบุรี

(Visited 3 times, 1 visits today)