เข้าร่วมประชุมคณะทำงานบูรณาการเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง

เข้าชม 5 ครั้ง

23 มีค 64 เวลา 09.00 น. นางสาวบุญช่วย กิจสิริสินชัย พัฒนาการอำเภอเกาะจันทร์ และนายณภัทร เล็กคุณา พัฒนากรตำบลท่าบุญมี
เข้าร่วมประชุมคณะทำงานบูรณาการเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง ณ อบต ท่าบุญมี ต.ท่าบุญมี อ.เกาะจันทร์ จ.ชลบุรี

(Visited 5 times, 1 visits today)