คัดเลือกคนดีศรีเมืองชลปี พ.ศ. 2564 ณ บริษัท ลาร์จ ฟอร์จูน เอ็ดดูเทนเมนท์ จำกัด ม.4 ต.ท่าบุญมี อ.เกาะจันทร์ จ.ชลบุรี

เข้าชม 10 ครั้ง

23 มีนาคม 2564 เวลา 11.00 น นายธวัชชัย ศรีทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานคณะกรรมการคัดเลือกคนดีศรีเมืองชลปี พ.ศ. 2564
โดยมีว่าที่พันตรี ชาติชาย ศรีโพธิ์อ่อน นายอำเภอเกาะจันทร์ และผู้มีเกียรติทุกท่าน ให้การต้อนรับ ซึ่งอำเภอเกาะจันทร์ส่งนายทินภัทร ปัญจมหาลาภ สาขาผู้ให้บริการสังคม เป็นคนดีศรีเมืองชล ณ บริษัท ลาร์จ ฟอร์จูน เอ็ดดูเทนเมนท์ จำกัด ม.4 ต.ท่าบุญมี อ.เกาะจันทร์ จ.ชลบุรี

 

(Visited 10 times, 1 visits today)