ประวัติความเป็นมา

ข้อมูลทั่วไป

อำเภอเกาะจันทร์ เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดชลบุรี แต่เดิมนั้น พื้นที่นี้เป็นส่วนหนึ่งของอำเภอพนัสนิคม ต่อมาไดรับการ้ตั้งเป็นกิ่งอำเภอเกาะจันทร์ เป็นระยะเวลาหลายปี และสุดท้ายได้ยกฐานะขึ้นเป็นอำเภอเกาะจันทร์ เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2550 แต่เดิมบริเวณอำเภอเกาะจันทร์ เคยเป็นพื้นที่ที่ยังมีความเป็นป่าอุดมสมบูรณ์ มีต้นจันทร์ขึ้นอยู่มากบนพื้นที่ที่มีลักษณะเป็นเนินดิน น้ำท่วมไม่ถึง มีลักษณะคล้ายเกาะ คนในสมัยก่อน จึงเรียกพื้นที่นี้อย่างติดปากกันว่า “เกาะจันทร์”

หากใครได้แวะเวียนไปแถวอำเภอเกาะจันทร์ แล้วต้องการหาของฝากละก็ อย่าลืมแวะซื้อน้ำพริกจากตำบลท่าบุญมี ติดไม้ติดมือกลับไป เพราะถือว่าเป็นแหล่งที่มีน้ำพริกแกงหลากหลายชนิดเช่น น้ำพริกแกงส้ม แกงเผ็ด แพนง เขียวหวาน ปลาย่าง และอื่นๆ มีกิติศัพท์เลื่องลือไม่แพ้ที่ใด ดังที่บทส่งท้ายคำขวัญอำเภอว่าไว้

“เมืองทหารกล้า ล้ำค่ารอยพระพุทธบาท อภิวาทพระพุทธเชียงแสน ดินแดนเกษตรกรรม ธรรมชาติงามตา ลือชาน้ำพริกอร่อย”

– ทิศเหนือ ติดต่อกับ อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี และอำเภอแปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา
– ทิศตะวันออกติดต่อกับ อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา
– ทิศใต้ ติดต่อกับ อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี
– ทิศตะวันตก ติดต่อกับ อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

การปกครองส่วนภูมิภาค

อำเภอเกาะจันทร์แบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น 2 ตำบล 27 หมู่บ้าน ได้แก่

1. เกาะจันทร์ (Ko Chan) 15 หมู่บ้าน
2. ท่าบุญมี (Tha Bun Mi) 12 หมู่บ้าน

การปกครองส่วนท้องถิ่น

ท้องที่อำเภอเกาะจันทร์ประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 แห่ง ได้แก่

  • เทศบาลเมืองปรกฟ้า ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมดของหมู่ที่ 2-13, 15 และบางส่วนของหมู่ที่ 14 ตำบลเกาะจันทร์
  • เทศบาลตำบลเกาะจันทร์ ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมดของหมู่ที่ 1 และบางส่วนของหมู่ที่ 14 ตำบลเกาะจันทร์
  • เทศบาลตำบลท่าบุญมี ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมดของหมู่ที่ 3, 6-11 และบางส่วนของหมู่ที่ 1-2, 4-5, 12 ตำบลท่าบุญมี
  • องค์การบริหารส่วนตำบลท่าบุญมี ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของหมู่ที่ 1-2, 4-5, 12 ตำบลท่าบุญมี

 

(Visited 100 times, 1 visits today)