พัฒนาการอำเภอขุนยวม เข้าร่วมการประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ ประจำเดือน กรกฎาคม 2563

🌼🌼..บัวตองบาน ธารน้ำใส
น้ำใจงาม นามขุนยวม..🌼🌼
         พัฒนาการอำเภอขุนยวม เข้าร่วมการประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ ประจำเดือน กรกฎาคม 2563
วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.00 น. ว่าที่ร้อยตรีณรงค์ชัย จินดาพันธ์ นายอำเภอขุนยวม เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ อำเภอขุนยวม ครั้งที่ 7/2563 ประจำเดือน กรกฎาคม 2563
ในการนี้ นางสาวภารดี ประไม พัฒนาการอำเภอ ได้เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว พร้อมทั้งได้นำเสนอข้อราชการของสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอขุนยวม ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน
(Visited 11 times, 1 visits today)