สพอ.ขุนตาล>> ประชุมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอขุนตาล ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอขุนตาล ประชุมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอขุนตาล ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564

วันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 น. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอขุนตาล โดยนายสุดใจ พรหมสาขา ณ สกลนคร พัฒนาการอำเภอขุนตาล ดำเนินการประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอขุนตาล ประกอบด้วยนายปฐมพงษ์ ช่างเย็บ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ, นางวิไลวรรณ ค้ากำยาน นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ และนักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล จังหวัดเชียงราย เพื่อสรุปผลการดำเนินงานของเดือนที่ผ่านมา และเตรียมความพร้อมวางแผนการขับเคลื่อนงานให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการ ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอขุนตาล อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย

(Visited 2 times, 1 visits today)