🌟 จังหวัดบุรีรัมย์ – สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอคูเมืองติดตาม สนับสนุน โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ“โคก หนอง นา พช.” ประจำปีงบประมาณ 2565

[...]
อ่านเพิ่มเติม

🌟จังหวัดบุรีรัมย์ – สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอคูเมืองติดตาม สนับสนุน โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ“โคก หนอง นา พช.” ประจำปีงบประมาณ 2565

[...]
อ่านเพิ่มเติม

🌟จังหวัดบุรีรัมย์ – สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอคูเมืองติดตาม สนับสนุน โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ“โคก หนอง นา พช.” ประจำปีงบประมาณ 2565

[...]
อ่านเพิ่มเติม