แบ่งการปกครองออกเป็น 7 ตำบล  คือ
ตำบลคูเมือง
ตำบลปะเคียบ
ตำบลบ้านแพ
ตำบลพรสำราญ
ตำบลหินเหล็กไฟ
ตำบลตูมใหญ่
ตำบลหนองขมาร

(Visited 1,372 times, 1 visits today)