อ.คูเมือง-บุรีรัมย์ บำรุงสุข โครงการ โคก หนอง นา ปีงบประมาณ 2566

อ.คูเมือง-บุรีรัมย์ บำรุงสุข
โครงการ โคก หนอง นา ปีงบประมาณ 2566
🖊️ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565
เวลา 10.00 -12.00 น.นางกุหลาบ งามเลิศ พัฒนาการอำเภอคูเมือง พร้อมด้วยเจ้าหน้าสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอคูเมือง ลงพื้นที่สำรวจแปลงครัวเรือนต้นแบบที่เข้าร่วมโครงการ โคก หนอง นา ปีงบประมาณ 2566 นางทองล้วน ควินรัมย์ บ้านถาวร หมู่ที่ 9 ตำบลหนองขมาร อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ขนาดพื้นที่เข้าร่วมโครงการจำนวน 3ไร่ ลักษณะพื้นที่เป็นที่ดอนดินทรายสามารถดำเนินการขุดได้
📸 แหล่งผลิตน้ำตาล ศาลเจ้าพ่อหลวงอุดม ไม้ทับถมกลายเป็นหิน ถิ่นฐานอารยธรรม
📸ภาพ/ข่าว : สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
⏩Change for Good “เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนเข้มแข็งพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565”
#กรมการพัฒนาชุมชน
#60ปีกรมการพัฒนาชุมชน “สร้างสรรค์ชุมชน สร้างคน สร้างชาติ”
#70พรรษาจิตอาสาเทิดไท้องค์ราชัน
#130 ปีกระทรวงมหาดไทย บำบัดทุกข์บำรุงสุข

(Visited 31 times, 1 visits today)