อ.คูเมือง-บุรีรัมย์ บำรุงสุข กิจกรรม คัดเลือกผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน(ผู้นำ อช.)ตำบลปะเคียบ

อ.คูเมือง-บุรีรัมย์ บำรุงสุข
กิจกรรม คัดเลือกผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน(ผู้นำ อช.)ตำบลปะเคียบ
🖊️ วันที่ 29 กันยายน 2565 เวลา 09.30-12.00 น.นางกุหลาบ งามเลิศ พัฒนาการอำเภอคูเมือง มอบหมายให้นายถนอมพงษ์ ตระการเจริญพร
ตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ร่วมประชุมคัดเลือกผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน(ผู้นำ อช.)ตำบลปะเคียบ จำนวน 18 หมู่บ้าน ณ ศาลาประชาคมบ้านสระขี้ตุ่น หมู่ที่ 7 เพื่อทำหน้าที่ขับเคลื่อนกิจกรรมพัฒนาชุมชนและทำหน้าที่ประสานในส่วนของกิจกรรมต่างๆของกรมการพัฒนาชุมชน
📸 แหล่งผลิตน้ำตาล ศาลเจ้าพ่อหลวงอุดม ไม้ทับถมกลายเป็นหิน ถิ่นฐานอารยธรรม
📸ภาพ/ข่าว : สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
⏩Change for Good “เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนเข้มแข็งพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565”
#กรมการพัฒนาชุมชน
#60ปีกรมการพัฒนาชุมชน “สร้างสรรค์ชุมชน สร้างคน สร้างชาติ”
#70พรรษาจิตอาสาเทิดไท้องค์ราชัน
#130 ปีกระทรวงมหาดไทย บำบัดทุกข์บำรุงสุข

(Visited 16 times, 1 visits today)