ประวัติความเป็นมา

เขื่องในหนองธรรมชาติ

ธรรมาสน์สิงห์งามเด่น

สุขสงบเย็นบึงเขาหลวง

เลอสรวงลำน้ำชี

ไหมมัดหมี่ภูมิปัญญา

ปวงประชาพาใฝ่ธรรม

แบ่งการปกครองออกเป็น 18 ตำบล
และ 3 เทศบาล คือ
ตำบลเขื่องใน 

ตำบล...

 

ก่อตั้งเมื่อสมัยรัชการที่ 5 พ.ศ. 2451 ตั้งอยู่ทางทศตะวันตกของจังหวัดอุบลราชธานี

 ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2456 ได้เปลี่ยนเป็นชื่ออำเภอ ตระการพืชผล

 จนกระทั่งมีการเปลี่ยนชื่ออำเภอใหม่อีกครั้งหนึ่ง

 เป็น อำเภอเขื่องใน เมื่อวันที่ 14 เมษายน 2460 จนมาถึงปัจจุบัน 

มีพื้นที่ 782.81 ตร.กม.

 

(Visited 807 times, 1 visits today)