ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน” สืบสานสู่ 100 ล้านต้น

อำเภอควนเนียง วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 เวลา 12.00 น.สำนัก [...]

สพอ.ควนเนียงร่วมทำบุญตักบาตร ฟังพระธรรมเทศนาเนื่องในวันวิสาขบูชา วันสำคัญของโลก น้อมถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เนื่องในสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา ประจำปี 2565

อำเภอควนเนียง วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.30 น. นายว [...]

นายอำเภอควนเนียงติ้วเข้มทีมพี่เลี้ยง พร้อมส่งมอบเเพ็กเกจเมนูอาชีพตามกิจกรรมพุ่งเป้าเข้าหารายครัวเรือน #เราไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง เพราะทุกความหวังนายอำเภอจะลงไปหา#

นายวินิจ เทพนิต นายอำเภอควนเนียง ในฐานะประธานคณะกรรมการ [...]

พช.ควนเนียงร่วมตรวจรับโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กิจกรรมการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ ”โคกหนองนาโมเดล”

29 เมษายน 2565 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอควนเนียงนำโดยนางส [...]

# เราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง เพราะทุกความหวัง นายอำเภอจะลงไปหา# อำเภอควนเนียง จัดกิจกรรมพุ่งเป้าเข้าหารายครัว จัดคาราวแก้จนคนควนเนียง

# เราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง เพราะทุกความหวัง นายอำเภอจ [...]

พัฒนาชุมชนอำเภอควนเนียง ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจผู้ประกอบการ OTOP กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านหน้าควน

วันที่ 25 เมษายน 2565 นางสุจิรา  สัมพันธ์ พัฒนาการอำเภอ [...]

สพอ.ควนเนียงร่วมต้อนรับผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน เข้าเยี่ยมกลุ่ม OTOP ขนมซั้งแม่ดวง ในพื้นที่บ้านคลองคล้า ม.1 ตำบลบางเหรียง อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา

วันที่ 20 เดือนเมษายน 2565 สพอ.ควนเนียง นำโดย นางสุจิรา [...]