ข่าวประชาสัมพันธ์

สพอ.ควนเนียงลงพื้นที่ให้คำแนะการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อขึ้นทะเบียนเป็นสินค้า OTOP ตามแนวทางของกรมการพัฒนาชุมชน

5 สิงหาคม 64 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอควนเนียง โดย นางสุจ [...]

สพอ.ควนเนียงติดตามการดำเนินงานและประเมินศักยภาพกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านสวนออก หมู่ที่ 2 ตำบลห้วยลึก อำเภอควนเนียง

5 ส.ค. 64 นางสุจิรา สัมพันธ์ พัฒนาการอำเภอควนเนียงพร้อม [...]