ข่าวประชาสัมพันธ์

ทีมพี่เลี้ยงลงพื้นที่ช่วยเหลือมอบถุงยังชีพของใช้อุปโภคบริโภคและอุปกรณ์ประกอบอาชีพ แก่ครัวเรือนเป้าหมาย TPMAP ในพื้นที่ตำบลรัตภูมิ

นายวินิจ เทพนิต นายอำเภอควนเนียง ประธานกรรมการศูนย์อำนว [...]

ทีมพี่เลี้ยงลงพื้นที่ช่วยเหลือมอบถุงยังชีพของใช้อุปโภคบริโภคและอุปกรณ์ประกอบอาชีพ แก่ครัวเรือนเป้าหมาย TPMAP ในพื้นที่บ้านบางทีง หมู่ที่ 7 ตำบลบางเหรียง

นายวินิจ เทพนิต นายอำเภอควนเนียง ประธานกรรมการศูนย์อำนว [...]

ทีมปฏิบัติการตำบล ทีมพี่เลี้ยงของอำเภอควนเนียงลงพื้นที่ช่วยเหลือมอบถุงยังชีพของใช้อุปโภคบริโภคและอุปกรณ์ประกอบอาชีพ พร้อมให้คำแนะนำให้ความรู้แก่กลุ่มเป้าหมายและมอบเมล็ดพันธ์ผักให้แก่ครัวเรือนเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารแก่ครัวเรือนเป้าหมาย

นายวินิจ เทพนิต นายอำเภอควนเนียง ประธานกรรมการศูนย์อำนว [...]

พช.ควนเนียง ร่วมกับ กศน.ตำบลบางเหรียง สตรีอาสาพัฒนาอำเภอควนเนียง และสตรีอาสาพัฒนาเทศบาลตำบลควนเนียง ประดิษฐ์ผีเสื้อผ้าพื้นถิ่น สำหรับนำไปประดับนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ

พช.ควนเนียง ร่วมกับ กศน.ตำบลบางเหรียง สตรีอาสาพัฒนาอำเภ [...]