ข่าวประชาสัมพันธ์

การขับเคลื่อนการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า-19 โดยการแพทย์แผนไทย กับการใช้สมุนไพรพื้นบ้านฯ

วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ สำนักงานพัฒนาชุมชนเภอควนเนียง โดย [...]