ข่าวประชาสัมพันธ์

ศจพ.อ.ควนเนียง ทีมปฏิบัติการตำบล ทีมพี่เลี้ยงลงพื้นที่ช่วยเหลือมอบถุงยังชีพของใช้อุปโภคบริโภคและอุปกรณ์ประกอบอาชีพ แก่ครัวเรือนเป้าหมาย TPMAP

16 มิถุนายน 2565 นายวินิจ เทพนิต นายอำเภอควนเนียง ประธา [...]

พช.ควนเนียง ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565

วันที่ 3 มิถุนายน 2565 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอควนเนียง [...]

ทีมปฏิบัติการตำบล ทีมพี่เลี้ยงลงพื้นที่ช่วยเหลือมอบถุงยังชีพของใช้อุปโภคบริโภคและอุปกรณ์ประกอบอาชีพ แก่ครัวเรือนเป้าหมาย TPMAP ในพื้นที่บ้านคลองช้าง หมู่ที่ 9 ตำบลบางเหรียง

2 พฤษภาคม 2565 นายวินิจ เทพนิต นายอำเภอควนเนียง ประธานก [...]

ทีมพี่เลี้ยงลงพื้นที่ช่วยเหลือมอบถุงยังชีพของใช้อุปโภคบริโภคและอุปกรณ์ประกอบอาชีพ แก่ครัวเรือนเป้าหมาย TPMAP ในพื้นที่ตำบลรัตภูมิ

นายวินิจ เทพนิต นายอำเภอควนเนียง ประธานกรรมการศูนย์อำนว [...]

สำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอควนเนียงร่วมกิจกรรมการคัดเลือก คนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นระดับจังหวัด โครงการเชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปี 2565 ประเภท สำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น

31 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายวินิจ  เทพนิต นายอำเภอ [...]