ข่าวประชาสัมพันธ์

สพอ.ควนเนียงลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี, การชำระหนี้เงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี หมู่ที่ 3 บ้านปากบาง ตำบลรัตภูมิ อำเภอควนเนียง

27 มิถุนายน 2565 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอควนเนียง โดยนาง [...]

สพอ.ควนเนียง ประชุมตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายการประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบการประเมินที่ 2 ปีงบประมาณ 2565

23 มิถุนายน 2565 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอควนเนียง โดยนาง [...]

สพอ.ควนเนียงร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน ด้วยการเข้าวัดทำบุญในวันธรรมสวนะ และร่วมกันสวดมนตร์ไหว้พระ ถวายภัตตาหารเพล ถวายจตุปัจจัยแด่คณะสงฆ์ ณ วัดท่าข้าม หมู่ที่ 1 ตำบลห้วยลึก

สพอ.ควนเนียงร่วมกิจกรรมจิตอาสา วันที่ 22 มิถุนายน 2565 [...]

ทีมพี่เลี้ยงตำบลรัตภูมิ ลงพื้นที่ช่วยเหลือมอบถุงยังชีพของใช้อุปโภคบริโภคและอุปกรณ์ประกอบอาชีพ แก่ครัวเรือนเป้าหมาย TPMAP ในพื้นที่ตำบลรัตภูมิ

ทีมพี่เลี้ยงตำบลรัตภูมิ ลงพื้นที่ช่วยเหลือมอบถุงยังชีพข [...]

จนท.สพอ.ควนเนียงลงพื้นที่ติดตามเยี่ยมเยียนกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ม.5 ม. 10 ตำบลบางเหรียง อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา

20 มิถุนายน 2565  นางสุจิรา สัมพันธ์ พัฒนาการอำเภอควนเน [...]