ข่าวประชาสัมพันธ์

ร่วมอบรมเชิงปฏิบัตืการผ่านระบบ zoom โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนท่องเที่ยว otop นวัตวิถี (9 เส้นทาง 9 ตำนานมรดกวัฒนธรรมท่องเที่ยววิถีไทย)

นางสุจิรา สัมพันธ์ พัฒนาอำเภอควนเนียง มอบหมายให้นางสุภา [...]