ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมลงพื้นที่เยี่ยมและให้กำลังใจพร้อมมอบถุงยังชีพ ให้แก่กลุ่มเปราะบาง ครอบครัวผู้ป่วยติดเตียง และผู้ประสบปัญหาความยากจน ที่ต้องได้รับการช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน

วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. สำนักงานพัฒนาชุมชน [...]