ข่าวประชาสัมพันธ์

สพอ.ควนเนียงร่วมกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประเภทผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนดีเด่น (ผู้นำ อช.) หญิง ซึ่งนางละมัย ขวัญสง่า ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน

30 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30น. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอคว [...]

ทีมพี่เลี้ยงตำบลรัตภูมิ ลงพื้นที่ช่วยเหลือมอบถุงยังชีพของใช้อุปโภคบริโภคและอุปกรณ์ประกอบอาชีพ แก่ครัวเรือนเป้าหมาย TPMAP ในพื้นที่ตำบลรัตภูมิ

ทีมพี่เลี้ยงตำบลรัตภูมิ ลงพื้นที่ช่วยเหลือมอบถุงยังชีพข [...]

นายอำเภอควนเนียง ประชุมวางแผนและเตรียมความพร้อมการประกวดคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2565 ระดับจังหวัด

28 มิถุนายน 2565  เวลา 13.30 น. นายวินิจ  เทพนิต นายอำเ [...]

# เราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง เพราะทุกความหวัง นายอำเภอจะลงไปหา# อำเภอควนเนียงรับมอบสิ่งของเพื่อส่งต่อให้กับครัวเรือนเป้าหมายTPMAP อำเภอควนเนียง

# เราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง เพราะทุกความหวัง นายอำเภอจ [...]

ทีมพี่เลี้ยงตำบลรัตภูมิ ลงพื้นที่ช่วยเหลือมอบถุงยังชีพของใช้อุปโภคบริโภคและอุปกรณ์ประกอบอาชีพ แก่ครัวเรือนเป้าหมาย TPMAP ในพื้นที่ตำบลรัตภูมิ

ทีมพี่เลี้ยงตำบลรัตภูมิ ลงพื้นที่ช่วยเหลือมอบถุงยังชีพข [...]