ข่าวประชาสัมพันธ์

สพอ.ควนเนียง ให้ความรู้กลุ่มแกนนำจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต เพื่อตอบโจทย์ 1 พัฒนากร 1 กลุ่มออมทรัพย์

สพอ.ควนเนียง ให้ความรู้กลุ่มแกนนำจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เ [...]

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอควนเนียงร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอควนเนียงจัดโครงการสตรีปลูกผักยกแคร่แก้จนเพื่อคนควนเนียง

21 กรกฎาคม 2565 เวลา 10.00 น. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอคว [...]

พช.ควนเนียงดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกองทุนแก้ไขปัญหาความยากจน บ้านดอนเหลียง หมู่ที่ 8 ตำบลห้วยลึก อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอควนเนียง โดยนางสุจิรา  สัมพันธ์ [...]

พช.ควนเนียงร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการส่งเสริมการมีส่วนร่วมภาคประชาชนในการสร้างความโปร่งใสและการป้องกันการทุจริตผ่านระบบwebex meet

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอควนเนียงโดยนางสุจิราสัมพันธ์พัฒน [...]

พช.ควนเนียง จ.สงขลาประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และติดตามหนี้เกินกำหนดชำระตำบลรัตภูมิ

13 กรกฎาคม 2565 นางสุจิรา สัมพันธ์ พัฒนาการอำเภอควนเนีย [...]