ข่าวประชาสัมพันธ์

สพอ.ควนเนียงประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลบางเหรียง เพื่อขับเคลื่อนงานและประชาสัมพันธ์ข่าวสารการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

7 กรกฎาคม 2564 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอควนเนียง โดยนางสุ [...]

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอควนเนียง โดยนางสุจิรา สัมพันธ์ รักษาพัฒนาการอำเภอควนเนียง ให้บริการกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ด้านสมุนไพรในการขอคำแนะนำในด้านการขึ้นทะเบียนผู้ผลิต ผู้ประกอบการOTOP

6 กรกฎาคม 2564 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอควนเนียง โดยนางสุ [...]

สพอ.ควนเนียงร่วมพิธีเปิดศูนย์ควนเนียงรวมน้ำใจ ต้านภัยโควิด-19 โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอควนเนียงได้สนับสนุน เครื่องสาธารณูปโภค เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ป่วย ผู้กักตัว บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่

7 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.45 น.สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอควนเ [...]