ข่าวประชาสัมพันธ์

สพอ.ควนเนียงติดตามการดำเนินงานกลุ่มสัจจะออมทรัพย์เพื่อการผลิตเทศบาลตำบลควนเนียง ม.2 ต.รัตภูม อ.ควนเนียง จ.สงขลา

11 พ.ค.64 นางสุจิรา สัมพันธ์ พัฒนาการอำเภอควนเนียง พร้อ [...]