ข่าวประชาสัมพันธ์

Wow IT เจ้าหน้าที่ พช. ร่วมอบรมโครงการการบริหารจัดการข้อมูลและเทคนิคการใช้สื่อออนไลน์ในการประชาสัมพันธ์ภารกิจงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลา

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562  นางสาวสมฤทัย ยิ้มหิ้น พัฒนาก [...]