ข่าวประชาสัมพันธ์

เตรียมความพร้อมกิจกรรมคัดเลือกหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” ประจำปี 2564 ณ บ้านเกาะยวน หมู่ที่ 11 ตำบลรัตภูมิ อำเภอควนเนียง

18 มิถุนายน 2564 นายอัครพล สุทธิรักษ์ จิตต์สุภาพ นายอำเ [...]