ข่าวประชาสัมพันธ์

ติดตามและเตรียมความพร้อมกิจกรรมคัดสรรหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” ระดับจังหวัด ณ บ้านเกาะยวน หมู่ 11 ตำบลรัตภูมิ อำเภอควนเนียง

10 มิ.ย.64 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอควนเนียง โดยนางสุจิรา [...]

ติดตามการดำเนินงานกลุ่มเครื่องแกงบ้านเกาะยวน ณ ที่ทำการกลุ่มเครื่องแกงบ้านเกาะยวน หมู่ 11 ตำบลรัตภูมิ อำเภอควนเนียง

10 มิ.ย.64 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอควนเนียง โดยนางสุจิรา [...]

พช.อำเภอควนเนียง เอาใจช่วยกลุ่มผลิตภัณฑ์OTOPช่วยโปรโมทถ่ายทำรายการ รอบรู้ภูมิภาค กลุ่มขนมซั้งแม่ดวงของดีอำเภอควนเนียง

7 มิถุนายน 2564 นางปราณี อ่อนมณี ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่ง [...]