ข่าวประชาสัมพันธ์

สพอ.ควนเนียงดำเนินการสอบสัมภาษณ์ในการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติภารกิจ ตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอควนเนีย [...]

พิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

13 ตุลาคม 2563 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอควนเนียง โดยนางสา [...]

กองทุนแม่ของแผ่นดินเสริมสร้างการมีส่วนร่วมประชาชนต้านยาเสพติด เทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9

21 สิงหาคม 2563สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอควนเนียงโดยนางสาว [...]