ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแก่กลไกการขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับอำเภอ

วันที่ 22 ธันวาคม 2563 นางสาวสมฤทัย ยิ้มหิ้น พัฒนาการอำ [...]

ติดตามกลุ่มกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เพื่อตรวจสอบโครงการเพื่อยื่นขอพิจารณาเงินกู้ ประเภทเงินทุนหมุนเวียน

16 ธันวาคม 2563 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอควนเนียง นำโดยนา [...]