ข่าวประชาสัมพันธ์

สพอ.ควนเนียง เดินหน้าขับเคลื่อนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน อำเภอควนเนียงและศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชนแบบบูรณาการ

สพอ.ควนเนียง เดินหน้าขับเคลื่อนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต [...]

พช.ควนเนียง เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนากลไกการขับเคลื่อนกองทุนชุมชนตามหลักธรรมาภิบาล ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference)

22 พฤศจิกายน 2564 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอควนเนียงนำโดยน [...]

สพอ.ควนเนียงร่วมกิจกรรมน้ำคือชีวิต โครงการสร้างจิตสำนึก เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำร่วมกันปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เพื่อเพิ่มพันธุ์สัตว์น้ำให้คลองภูมี ณ.หาดปากบางภูมี ต.รัตภูมิ อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา

16 พฤศจิกายน 2564 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอควนเนียง โดยนา [...]

พช.ควนเนียง สำรวจพื้นที่ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

16 พฤศจิกายน 2564 นางสุจิรา  สัมพันธ์ พัฒนาการอำเภอควนเ [...]