ข่าวประชาสัมพันธ์

สพอ.ควนเนียงลงพื้นที่เยี่ยมเยียนผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมที่ 1.1 อบรมแกนนำขับเคลื่อนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง แบบออนไลน์

17 ธันวาคม 2564 นางสุจิรา สัมพันธ์ พัฒนาการอำเภอควนเนีย [...]

พช.ควนเนียงติดตามการดำเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านหน้าควน หมู่ที่ 13 ตำบลบางเหรียง อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา

13 ธ.ค. 64 นางสุจิรา สัมพันธ์ พัฒนาการอำเภอควนเนียง มอบ [...]

สพอ.ควนเนียง เข้าร่วมกิจกรรม จิตอาสาพระราชทาน เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ พร้อมขับเคลื่อนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ และศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน

สพอ.ควนเนียง เข้าร่วมกิจกรรม จิตอาสาพระราชทาน เราทำความ [...]

พช.ควนเนียง ร่วมพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้และถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564

5 ธันวาคม 2564 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอควนเนียง โดยนางสุ [...]

สพอ.ควนเนียง เดินหน้าขับเคลื่อนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน อำเภอควนเนียงและศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชนแบบบูรณาการ

สพอ.ควนเนียง เดินหน้าขับเคลื่อนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต [...]

พช.ควนเนียง เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนากลไกการขับเคลื่อนกองทุนชุมชนตามหลักธรรมาภิบาล ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference)

22 พฤศจิกายน 2564 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอควนเนียงนำโดยน [...]

สพอ.ควนเนียงร่วมกิจกรรมน้ำคือชีวิต โครงการสร้างจิตสำนึก เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำร่วมกันปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เพื่อเพิ่มพันธุ์สัตว์น้ำให้คลองภูมี ณ.หาดปากบางภูมี ต.รัตภูมิ อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา

16 พฤศจิกายน 2564 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอควนเนียง โดยนา [...]