ข่าวประชาสัมพันธ์

พัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยวชุมชนจังหวัดสงขลา กิจกรรม การประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานขับเคลื่อนชุมชนท่องเที่ยว ระดับชุมชน ณ บ้านโคกเมือง

ที่ 13 มีนาคม 2565 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอควนเนียง นางส [...]

โครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินเสริมสร้างการมีส่วนร่วมประชาชนต้านยาเสพติดเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินินาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี พ.ศ.2565

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 สพอ.ควนเนียง โดยนางสุจิรา  สั [...]