ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอควนเนียงโดย นางสุจิรา สัมพันธ์ รักษาการพัฒนาการอำเภอ มอบหมายให้ นาวสาวชยาภัสร์ สายชุมพันธ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการเข้าร่วมการประชุมศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอควนเนียง (ศปก.อ.ควนเนียง) ครั้งที่ ๙/๒๕๖๔

วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น.สำนักงานพัฒนาชุมชนอ [...]

ติดตามหนี้ค้างชำระกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ชี้แจงการพักหนี้ การปรับโครงสร้างหนี้ การลดดอกเบี้ยผิดนัด แก่ลูกหนี้ที่กู้เงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

12 ก.ค. 64 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอควนเนียงโดย นางสุจิรา [...]

ติดตามหนี้ค้างชำระกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ชี้แจงการพักหนี้ การปรับโครงสร้างหนี้ การลดดอกเบี้ยผิดนัด แก่ลูกหนี้ที่กู้เงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

12 ก.ค. 64 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอควนเนียงโดย นางสุจิรา [...]

สพอ.ควนเนียงประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลบางเหรียง เพื่อขับเคลื่อนงานและประชาสัมพันธ์ข่าวสารการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

7 กรกฎาคม 2564 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอควนเนียง โดยนางสุ [...]

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอควนเนียง โดยนางสุจิรา สัมพันธ์ รักษาพัฒนาการอำเภอควนเนียง ให้บริการกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ด้านสมุนไพรในการขอคำแนะนำในด้านการขึ้นทะเบียนผู้ผลิต ผู้ประกอบการOTOP

6 กรกฎาคม 2564 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอควนเนียง โดยนางสุ [...]