ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาตำบล เพื่อบูรณาการจัดทำแผนพัฒนาตำบลควนโสเชื่อมโยงสู่แผนพัฒนาท้องถิ่น แผนพัฒนาอำเภอ และพัฒนาจังหวัด

สพอ.ควนเนียง โดยนางสุจิรา สัมพันธ์ พัฒนาการอำเภอควนเนีย [...]

ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาตำบล เพื่อบูรณาการจัดทำแผนพัฒนาตำบลบางเหรียงเชื่อมโยงสู่แผนพัฒนาท้องถิ่น แผนพัฒนาอำเภอ และพัฒนาจังหวัด

สพอ.ควนเนียง โดยนางสุจิรา สัมพันธ์ พัฒนาการอำเภอควนเนีย [...]

พัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยวชุมชนจังหวัดสงขลา กิจกรรม การประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานขับเคลื่อนชุมชนท่องเที่ยว ระดับชุมชน ณ บ้านโคกเมือง

ที่ 13 มีนาคม 2565 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอควนเนียง นางส [...]