ข่าวประชาสัมพันธ์

ประเมินศักยภาพกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านบางเหรียงบน หมู่ที่ 4 ตำบลบางเหรียง อำเภอควนเนียง โดยส่งเสริมให้กลุ่มออมทรัพย์ดำเนินการให้เป็นไปตามหลักธรรมภิบาล มีการบริหารจัดการที่เข้มแข็ง การจัดทำบัญชี งบการเงิน และจัดทำทะเบียนข้อมูลของกลุ่ม

20 ก.ค. 64 นางสุจิรา สัมพันธ์ พัฒนาการอำเภอควนเนียงพร้อ [...]

สพอ.ควนเนียง ลงพื้นที่ประเมินศักยภาพกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านชายคลอง หมู่ที่ 1 ตำบลบางเหรียง อำเภอควนเนียง โดยส่งเสริมให้กลุ่มออมทรัพย์ดำเนินการให้เป็นไปตามหลักธรรมภิบาล

20 ก.ค. 64 นางสุจิรา สัมพันธ์ พัฒนาการอำเภอควนเนียงพร้อ [...]

สพอ.ควนเนียงลงพื้นที่ติดตาม ประเมินศักกยภาพโครงการ กข.คจ หมู่ที่ ๒ บ้านยางหัก ตำบลบางเหรียง อำเภอควนเนียง

15 กรกฎาคม 2564 นางสุจิรา สัมพันธ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชน [...]

ผู้นำกลุ่มท่องเที่ยวชุมชนบ้านปากบาง ร่วมกันวางแผนการดำเนินงานท่องเที่ยวชุมชนบ้านปากบาง เชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยวภายในชุมชน เพื่อจัดทำโปรแกรมท่องเที่ยวรองรับผู้สนใจที่จะเข้ามาท่องเที่ยว และศึกษาวิถีชีวิตชุมชน

15 กรกฏาคม 2564สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอควนเนียง โดยนางสุ [...]

ลงพื้นที่ ม. 2 ตำบลห้วยลึก อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา เพื่อติดตามการดำเนินงานของกลุ่มสตรีตามโครงการเงินทุนหมุนเวียนของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

15 กรกฎาคม 2564 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอควนเนียง โดยนางส [...]

สพ. ควนเนียงลงพื้นที่ตำบลห้วยลึกเพื่อร่วมประชุมกับคณะกรรมการ ติดตามการดำเนินงาน โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) บ้านหัวปาบ หมู่ที่ 5 ตำบลห้วยลึก อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา

14 กรกฎาคม 2564 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอควนเนีนงโดยนางสุ [...]

สพอ.ควนเนียงลงพื้นที่ตำบลห้วยลึกเพื่อร่วมประชุมกับคณะกรรมการ ติดตามการดำเนินงาน โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) บ้านห้วยลึก

14 กรกฎาคม 2564 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอควนเนีนงโดยนางสุ [...]

นางสุรียพรรณ์ ณ สงขลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ลงพื้นที่เยี่ยมคลินิคแพทย์แผนไทย ตำบลรัตภูมิ ม.2 ตำบลรัตภูมิ อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา

14 กรกกฎาคม 2564 นางสุรียพรรณ์ ณ สงขลา รองผู้ว่าราชการจ [...]