ข่าวประชาสัมพันธ์

# เราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง เพราะทุกความหวัง นายอำเภอจะลงไปหา# อำเภอควนเนียง จัดกิจกรรมพุ่งเป้าเข้าหารายครัว จัดคาราวแก้จนคนควนเนียง

# เราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง เพราะทุกความหวัง นายอำเภอจ [...]

พัฒนาชุมชนอำเภอควนเนียง ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจผู้ประกอบการ OTOP กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านหน้าควน

วันที่ 25 เมษายน 2565 นางสุจิรา  สัมพันธ์ พัฒนาการอำเภอ [...]

สพอ.ควนเนียงร่วมต้อนรับผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน เข้าเยี่ยมกลุ่ม OTOP ขนมซั้งแม่ดวง ในพื้นที่บ้านคลองคล้า ม.1 ตำบลบางเหรียง อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา

วันที่ 20 เดือนเมษายน 2565 สพอ.ควนเนียง นำโดย นางสุจิรา [...]

เคาะประตูบ้าน เพื่อตรวจสอบ X-ray กลุ่มเป้าหมายจากระบบบริหารจัดการข้อมูลการพัฒนาคนแบบชี้เป้า (Thai People Map and Analytics Platform : TPMAP) ปี 2565 ตรวจสอบครัวเรือนที่ตกเกณฑ์ตามข้อมูล TPMAP

พช.ควนเนียง เดินหน้าขจัดความยากจนเชิงรุก เคาะประตูบ้านก [...]