ข่าวประชาสัมพันธ์

เจ้าหน้าที่ สพอ.ควนเนียง ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเพื่อเตรียมสถานที่รองรับการจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม

22 กรกฏาคม 2564 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอควนเนียง โดยนางส [...]

สพอ.ควนเนียงลงพื้นที่ชี้แจงการพักชำระหนี้ การปรับโครงสร้างหนี้แก่ลูกหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีกลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าบ้านในไร่และกลุ่มร้านเสริมสวย หมู่ที่ 6 ตำบลรัตภูมิ อำเภอควนเนียง

20 ก.ค.64 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอควนเนียง โดย นางสุจิรา [...]

ประเมินศักยภาพกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านบางเหรียงบน หมู่ที่ 4 ตำบลบางเหรียง อำเภอควนเนียง โดยส่งเสริมให้กลุ่มออมทรัพย์ดำเนินการให้เป็นไปตามหลักธรรมภิบาล มีการบริหารจัดการที่เข้มแข็ง การจัดทำบัญชี งบการเงิน และจัดทำทะเบียนข้อมูลของกลุ่ม

20 ก.ค. 64 นางสุจิรา สัมพันธ์ พัฒนาการอำเภอควนเนียงพร้อ [...]

สพอ.ควนเนียง ลงพื้นที่ประเมินศักยภาพกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านชายคลอง หมู่ที่ 1 ตำบลบางเหรียง อำเภอควนเนียง โดยส่งเสริมให้กลุ่มออมทรัพย์ดำเนินการให้เป็นไปตามหลักธรรมภิบาล

20 ก.ค. 64 นางสุจิรา สัมพันธ์ พัฒนาการอำเภอควนเนียงพร้อ [...]