ข่าวประชาสัมพันธ์

นายอำเภอควนเนียง เปิดโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้านชุมชน “ฟ้าทะลายโจร ปลูกเดือนแม่ เก็บเดือนพ่อ”

พฤหัสบดีที่ 16 กันยายน 2564   ณ ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ [...]

สพอ.ควนเนียงร่วมกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเล ด้วยการเก็บขยะรอบบริเวณชายหาด

วันพุธที่ 8 กันยายน 2564 เวลา 13.00 น. นายอัครพล สุทธิร [...]