ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอควนเนียงร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาระดับอำเภอ ณ วัดควนโส หมู่ที่ 3 ตำบลควนโส อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา

วันที่ 25 ตุลาคม 2564 เวลา 13.00 น. สำนักงานพัฒนาชุมชนอ [...]

สพอ.ควนเนียงลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานแปลงโคก หนอง นา โมเดลในพื้นที่หมู่ที่ 7 ตำบลบางเหรียง เพื่อติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินในการขุดปรับพื้นที่ ขนาด 3 ไร่ สัดส่วน 1 : 3 ดินเหนียว

20 ตุลาคม 2564 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอควนเนียง โดยนางสุ [...]