สพอ.ควนเนียงดำเนินโครงการเพิ่มศักยภาพคณะกรรมการศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดินระดับอำเภอ

สพอ.ควนเนียง โดยนางสุจิรา สัมพันธ์ พัฒนาการอำเภอควนเนียงและเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอควนเนียง ดำเนินโครงการเพิ่มศักยภาพคณะกรรมการศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดินระดับอำเภอ เพื่อพัฒนาศักยภาพให้กับคณะกรรมการศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดินระดับอำเภอสมารถขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  เพื่อส่งเสริมส่งเสริมสนับสนุนให้มีศูนย์เรียนรู้ แลกเปลี่ยนเผยแพร่องค์ความรู้ในการแก้ไขปัญหายาเสพติด มีเครือข่ายคณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดินอำเภอควนเนียงและคณะกรรมการศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ระดับอำเภอ เข้าร่วมประชุม จำนวน 10 คน ในการนี้ นายอัครพล  สุทธิรักษ์ จิตต์สุภาพ นายอำเภอควนเนียงได้ให้เกียรติมาพบปะและให้กำลังใจแก่ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านบางเหรียงใต้ หมู่ที่ 5 ตำบลบางเหรียง อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา

(Visited 25 times, 1 visits today)