ประชุมทีมปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับพื้นที่ตำบลรัตภูมิ

วันที่ 27 ธันวาคม 2564 นางสุจิรา สัมพันธ์ พัฒนาการอำเภอควนเนียง พร้อมด้วย นายนพดล เจนทะเล พัฒนากรประจำตำบลรัตภูมิ และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน พร้อมด้วยนายสุชน สุวรรณรัตน์ ปลัดอำเภอประจำตำบลรัตภูมิ ประชุมทีมปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับพื้นที่ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลรัตภูมิ อ.ควนเนียง จ.สงขลา เพื่อวางแผนในการลงพื้นที่ตรวจสอบครัวเรือนที่ตกหล่นเพิ่มเติม

(Visited 23 times, 1 visits today)