ประชุมทีมปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับพื้นที่ตำบลควนโส

วันที่ 27 ธันวาคม 2564 นางสุจิรา สัมพันธ์ พัฒนาการอำเภอควนเนียง มอบหมายให้ นายปรีชา เพชรบูรณ์ พัฒนากรประจำตำบลควนโส และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน พร้อมด้วยนายณัฐสมพล ดำเกิงเกียรติ ปลัดอำเภอประจำตำบลควนโส ประชุมทีมปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับพื้นที่ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลควนโส อ.ควนเนียง จ.สงขลา เพื่อวางแผนในการลงพื้นที่ตรวจสอบครัวเรือนที่ตกหล่นเพิ่มเติม

(Visited 12 times, 1 visits today)