สพอ.ควนเนียงติดตามการดำเนินงานกลุ่มออมทรัพย์ฯ

21 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น. นางสุจิรา สัมพันธ์ พัฒนาการอำเภอควนเนียง พร้อมนายปรีชา เพชรบูรณ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ประสานงานตำบลควนโส ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านเกาะขาม ม.2 ตำบลควนโส อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา โดยได้ให้คำแนะนำทบทวนระเบียบและ แนวทางการดำเนินงานของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อผลิต ให้เป็นไปตามระเบียบตามที่กรมการพัฒนาชุมชนกำหนด การปิดงบดุลประจำปี พร้อมสอบถามปัญหาในการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา

(Visited 11 times, 1 visits today)