พช.ควนเนียง ร่วมกับเครือข่ายโอทอปจังหวัดสงขลา ส่งมอบความห่วงใยแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

วันที่ 20-21 ธันวาคม 2564 ณ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านหน้าควน และกลุ่มจักสานพลาสติก ตำบลบางเหรียง       นางสุจิรา สัมพันธ์ พัฒนาการอำเภอควนเนียง พร้อมด้วยนายปรีชา เพชรบูรณ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ และนางเพ็ญ แก้วเจริญ ประธานเครือข่ายโอทอปอำเภอควนเนียง ลงพื้นที่มอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ผู้ประกอบการโอทอปอำเภอควนเนียงสืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้มีผู้ประกอบการ สมาชิกกลุ่มโอทอป และครอบครัวในอำเภอควนเนียงติดเชื้อโควิด -19 ต้องเข้ารับการรักษาจากสถานพยาบาลและสถานกักตัวของหน่วยงานภาครัฐ และผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ซึ่งจะต้องกักตัวตัวเป็นเวลา 14 วันเพื่อรอดูอาการ ทำให้ครอบครัวได้รับผลกระทบจากการหยุดประกอบกิจการและขาดรายได้ ทั้งนี้เพื่อเป็นการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อน เครือข่ายโอทอปจังหวัดสงขลา จึงได้ให้สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอและประธานเครือข่ายโอทอปอำเภอควนเนียงร่วมกันสำรวจผู้ประกอบการ สมาชิกกลุ่มโอทอป และครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19 เพื่อมอบเครื่องอุปโภคบริโภค จากการสำรวจฯ พบว่า อำเภอควนเนียงมีผู้ประกอบการ สมาชิกกลุ่มโอทอป และครอบครัวได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19 จำนวนทั้งสิ้น 6 ราย ได้แก่ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านหน้าควน จำนวน 4 ราย และกลุ่มจักสานพลาสติก จำนวน 2 ราย ในการนี้ พัฒนาการอำเภอ นักวิชาการพัฒนาชุมชน และประธานเครือข่ายโอทอปอำเภอควนเนียง ร่วมมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับผู้ประกอบการ สมาชิกกลุ่มโอทอป และครอบครัวที่ได้รับผลกระทบ เพื่อส่งมอบความห่วงใยจากเครือข่ายโอทอปจังหวัดสงขลา รวมถึงเป็นขวัญและกำลังใจในการต่อสู้และฝ่าวิกฤตโควิด-19 ไปด้วยกัน

(Visited 24 times, 1 visits today)