สพอ.ควนเนียงติดตามกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต

15 พฤศจิกายน 2564  นางสุจิรา สัมพันธ์ พัฒนาการอำเภอควนเนียง มอบหมายให้นางสุภาวดี ขวัญฤกษ์ พัฒนาการประจำตำบลบางเหรียงลงพื้นที่ติดตามการดำเนินกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านแพรกสุวรรณ ม.11 และกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านหน้าควน ม.13 โดยได้ให้คำแนะนำ แนวทางการดำเนินงานของกลุ่มออมทรัพย์ให้เป็นไปตามระเบียบตามที่กรมการพัฒนาชุมชนกำหนด

(Visited 8 times, 1 visits today)