รับสมัครผู้มีความประสงค์เข้าร่วมโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี พ.ศ.2565

12 พฤศจิกายน 2564 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอควนเนียง เปิดรับสมัครผู้มีความประสงค์เข้าร่วมโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี พ.ศ.2565 ติดต่อได้ที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอควนเนียง ชั้น2 โทร.074386497  ในเวลาราชการหมดเขต        วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564

(Visited 8 times, 1 visits today)