สพอ.ควนเนียงลงพื้นที่ตำบลบางเหรียงเพื่อตรวจสอบพื้นที่แปลงครัวเรือนเป้าหมายโคก หนอง นาฯ

8 พฤศจิกายน 2564 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอควนเนียงโดย นางสุจิรา  สัมพันธ์ พัฒนาการอำเภอควนเนียง พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอควนเนียง เจ้าหน้าที่ นพต.ลงพื้นที่ตำบลบางเหรียงเพื่อตรวจสอบพื้นที่แปลงครัวเรือนเป้าหมายโคก หนอง นา หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง

(Visited 13 times, 1 visits today)