กรมการพัฒนาชุมชน ติดตามโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา

6 พ.ย.64 เวลา 15.30 น.
นางสุจิรา  สัมพันธ์ พัฒนาการอำเภอควนเนียง พร้อมด้วย นางสุภาวดี  ขวัญฤกษ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการและนายนพดล  เจนทะเล นักวิชาการพัฒนาชุมชนรับผิดชอบงานโอทอป ต้อนรับเจ้าหน้าที่กรมการพัฒนาชุมชน ซึ่งนำโดย น.ส.ปาวิตรี อังกุลดี นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ สำนักส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชน และนายอาณูวาร์ อะสัน นักส่งเสริมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลา ซึ่งได้เดินทางมาติดตามโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มปรับตัวเข้าสู่การพัฒนา(Quadrant D) ณ ที่ทำการกลุ่มขนมซั้งแม่ดวง  ตำบลบางเหรียง อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา โดยมีสมาชิกกลุ่มฯ ให้การต้อนรับและนำเสนอผลการพัฒนาของกลุ่มฯ

(Visited 33 times, 1 visits today)