สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอควนเนียงร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาระดับอำเภอ ณ วัดควนโส หมู่ที่ 3 ตำบลควนโส อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา

วันที่ 25 ตุลาคม 2564 เวลา 13.00 น. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอควนเนียงโดย นางสุจิรา  สัมพันธ์ พัฒนาการอำเภอควนเนียง พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาระดับอำเภอ     ณ วัดควนโส หมู่ที่ 3 ตำบลควนโส อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา โดยนายอัครพล สุทธิรักษ์ จิตต์สุภาพ นายอำเภอควนเนียงเป็นประธาน รายละเอียดกิจกรรม : จิตอาสาพระราชทานร่วมกิจกรรมจิตอาสาเราทำความ ดี ด้วยหัวใจ ถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ด้วยการปรับภูมิทัศน์ กวาดใบไม้ และเก็บขยะ หน่วยงานที่เข้าร่วมกิจกรรม คือ ส่วนราชการอำเภอควนเนียง/สถานีตำรวจภูธรควนเนียง/องค์การบริหารส่วนตำบลควนโส /กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน อำเภอควนเนียง

(Visited 31 times, 1 visits today)