สพอ.ควนเนียงลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานแปลงโคก หนอง นา โมเดลในพื้นที่หมู่ที่ 7 ตำบลบางเหรียง เพื่อติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินในการขุดปรับพื้นที่ ขนาด 3 ไร่ สัดส่วน 1 : 3 ดินเหนียว

20 ตุลาคม 2564 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอควนเนียง โดยนางสุจิรา  สัมพันธ์ พัฒนาการอำเภอควนเนียง พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอควนเนียง นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.)ลงพื้นที่แปลงโคก หนอง นา โมเดลในพื้นที่หมู่ที่ 7 ตำบลบางเหรียง อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา เพื่อติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินในการขุดปรับพื้นที่ ขนาด 3 ไร่ สัดส่วน 1 : 3 ดินเหนียว โดยใช้แบบของกรมฯ

(Visited 25 times, 1 visits today)