สพอ ควนเนียงจัดประชุมนำเสนอผลการจัดเก็บและรับรองข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน(จปฐ)ด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ปี 2564

12 ตุลาคม 2564 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอควนเนียง โดยนางสุจิรา สัมพันธ์ พัฒนาการอำเภอควนเนียง พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอควนเนียงจัดประชุมนำเสนอผลการจัดเก็บและรับรองข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.)ด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ ปี 2564 ตำบลห้วยลึก เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลและประเมินผล ภายแพร่ให้กับภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเพื่อประโยชน์ในการนำมาใช้เพื่อการวางแผนเพื่อกำหนดนโยบายแนวทางการปฏิบัติและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้นในทุกระดับ โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการคือคณะกรรมการบริหารจัดเก็บข้อมูลฯระดับตำบล ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านหัวปาบ หมู่ที่ 5  ตำบลห้วยลึก อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา

(Visited 9 times, 1 visits today)