สพอ. ควนเนียง ส่งมอบวัสดุโครงการถอดบทเรียนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่ครัวเรือนเป้า หมาย จำนวน 2 หมู่บ้าน 60 ครัวเรือน

11 ตุลาคม 2564 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอควนเนียง โดยนางสุจิรา  สัมพันธ์ พัฒนาการอำเภอควนเนียงพร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมส่งมอบวัสดุโครงการถอดบทเรียนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่ครัวเรือนเป้า หมาย จำนวน 2 หมู่บ้าน 60 ครัวเรือน ณ บ้านนาลิง หมู่ที 7 ตำบลควนโสและบ้านคลองคล้า หมู่ที่ 1 ตำบลบางเหรียง

(Visited 17 times, 1 visits today)